Jouko Suihkonen, opettaja ja sukututkija

Jouko Suihkonen sukukokouksessa v. 2009

Useimmille ihmisille käy niin, että he kiinnostuvat suvustaan vasta, kun huomaavat olevansa vanhin elossa oleva sukupolvi. Silloin tajuaa, kuinka tärkeää olisi ollut kysellä vanhemmiltaan heidän tapahtumiaan, tietojaan ja näkemyksiään. Vastaajaa ei vain enää ole.

Jouko Suihkonen on poikkeus. Hän kiinnostui suvustaan jo varhain. Niinpä hän kyseli vanhemmiltaan sekä heidän omasta elämästään että vanhemmista polvista. Hän kävi myös läpi perheen valokuvat heidän kanssaan ja merkitsi ylös kaikki kuvien tiedot. Joukosta tulikin innokas ja aikaansaava sukutukija.

Koulutus ja perhetausta

Jouko syntyi 4.9.1949 Suonenjoen Vauhkolan kylässä, Hännilänmäen talossa. Kun hän oli kolmevuotias, perhe muutti ostamaansa Lautalan taloon Suonteelle. Siellä Jouko aloitti koulunkäynnin. Kansakoulusta opintie jatkui Suonenjoen Yhteislyseossa, josta hän valmistui ylioppilaaksi vuonna 1969.

Ylioppilaaksi tulon jälkeen Jouko Suihkonen pyrki ja pääsi opiskelemaan matemaattisia aineita Jyväskylän Yliopistoon. Hänen pääaineensa oli fysikaalinen kemia ja muita tutkintoon kuuluvia aineita olivat matematiikka, fysiikka ja tilastotiede. Filosofian maisterin paperit hän sai vuonna 1976. Myöhemmin hän opiskeli työn ohessa Tampereen Yliopistossa kasvatustieteitä aina lisensiaatin tutkintoon saakka.

Jouko ja Marja Tuijan häissä 2015

Joukon aviovaimo, Marja on kotoisin Pälkäneeltä. Jouko oli ensimmäisen tyttärensä, Raisan 1975, yksinhuoltaja avioituessaan Marjan kanssa. Heillä on yhteisiä lapsia neljä tytärtä: Terhi 1980, Reija 1982 Tuija 1983 ja Tuire 1989. Marja toimi koko työikänsä kielten opettajana Tampereen seudulla. Kaikki tyttäret ovat valinneet akateemisen uran. Sukututkimuksesta kukaan heistä ei ole toistaiseksi sanottavammin kiinnostunut. Joukolla on tätä kirjoitettaessa kolme lastenlasta ja neljäs on tulossa.

Suihkosilla on lomapaikka Ahvenisella, Suonenjoella, jossa he ovat kesäisin viettävät paljon aikaa. Marjan kotitalo Pälkäneellä on nykyisin niin ikään heidän lomapaikkanaan. Kun lisäksi vielä Tampereen omakotitalossa on iso tontti, on perheellä paljon mahdollisuuksia mökkeilyyn, pyöräilyyn, hiihtoon ja puutarhatöihin, joiden parissa Jouko mielellään rentoutuu.

Työura

Jouko Suihkosella on takanaan antoisa opettajan ura. Hän aloitti sen Jyväskylän Yliopistolla kemian tuntiopettajana. Vuonna 1977 hän siirtyi Tampereelle opistotasoiseen terveydenhuollon oppilaitokseen matemaattisten aineiden opettajaksi.

Työura jatkui periaatteessa samassa oppilaitoksessa, vaikka laitoksen nimi ja luonne muuttui. Vuonna 2000 oppilaitoksesta tuli ammattikorkeakoulu. Sen yliopettajana Jouko jatkoi vuonna 2014 tapahtuneeseen eläkkeelle siirtymiseensä saakka.

Työuraan liittyen Joukolla oli erilaisia luottamustoimia mm. opettajajärjestön puheenjohtajuus. Hän toimi myös opettajien luottamusmiehenä. Suuren osan vapaa-ajasta lohkaisi kuitenkin ison perheen arjen pyörittämiseen osallistuminen.

Jouko, Marja ja tyttäret juhlimassa12.6.2016 kuopuksen valmistumista maisteriksi

Sukututkimus alkoi omista vanhemmista

Suvun tutkimus alkoi omista vanhemmista. Joukon isä, Julius Suihkonen, on Hännilänmäen talon veljeksiä. Joukon äiti on Vehvilän Paloahon tyttäriä, vuonna 1912 syntynyt, Elina Vehviläinen. Aluksi Jouko selvitti esipolvia molempien vanhempien osalta. Näin hänelle alkoi kertyä sukutietoja samalla vauhdilla sekä Suihkosten että Vehviläisten suvuista. Jouko lähti sukututkimuskursseille ja alkoi lukea sukututkimusta käsitteleviä kirjoja. Alusta lähtien hän kirjasi tarkkaan kaikkien tietojensa tietolähteet.

Into kasvoi 1990-luvulla

Sukutiedoston kansilehti

Tulosten aikaansaaminen lisäsi motivaatiota. Jouko kertoo olleensa 1990-luvulla ihan intohimoinen asioiden selvittäjä. Suuri osa tiedoista oli mikrofilmeillä, jotka piti aina tilata yksilöidysti. Niitä tutkiessaan hän tapasi professori Olli Vehviläisen vuonna 1997 samoja filmejä tutkimasta. Siitä alkoi miesten yhteistyö ja yhteydenpito.

Valokuvaharrastus tuki sukutukimusta siten, että Jouko alkoi valokuvien taltioinnin lisäksi paikkailla kuvien vikoja ja puutteita digitaalisilla välineillä. Joukon valokuvaharrastus on tarjonnut sukuseuralle valokuvien lisäksi arvokkaan avun kuvien taltiointiin, paranteluun ja hyväksikäyttöön.

Jouko korostaa, että sukupuun selvittäminen ei riitä. Pitää yrittää löytää myös tarinoita, jotka kertovat eletystä elämästä. Niitä löytää mm. tuomiokirjoista, perunkirjoista ja maakirjoista. Hakeminen on mielenkiintoista – mielenkiintoisena esimerkkinä hän mainitsee Rantalan ja Huutoniemen rajankäynnin – joskin hidasta ja vaikeaa.

Jouko on pitänyt yhteyttä muihin sukutukijoihin ja sukuseuroihin. Toisilta tutkijoilta saattaa saada jotain yllättäviä uusia tietoja omista suvuista. Jouko toteaa kuitenkin, että sukutukijat näyttävät vähitellen kyynistyvän, mikä vähentää yhteydenpitointoa.

Joukolla on tällä hetkellä 7000 henkilön sukutiedosto. Siitä osa, jonka kansilehden kuva on ohessa, on julkaistu vuonna 2015. Hän on tehnyt pyynnöstä myös sukuselvityksiä eri henkilöille. Tulos on jo tässä vaiheessa erittäin arvokas molemmille suvuille.

Kahta sukuseuraa perustamassa

Jouko oli käynnistämässä Vehviläisten sukuseuraa ja on ollut sen aktiivinen hallituksen jäsen perustamisesta lähtien. Pian Vehviläisten sukuseuran perustamisen jälkeen Jouko kutsui koolle Suihkosten sukuseuran perustavan kokouksen ja hän on toiminut sen puheenjohtaja perustamisesta lähtien..

Molemmilla suvuilla on jotakuinkin samanlainen tausta. 1500-luvulla on suvun kantaisä muuttanut Savoon Karjalan kannakselta.  Muutenkin Suihkosten ja Vehviläisten tutkiminen on hyvin  samanlaista. Vehviläisiä vain on enemmän, joten aineistoa kertyy runsaammin ja työ on siksi laajempaa.

Sukukirjat tähtäimessä

Jouko pitkän tähtäimen tavoitteena on laatia sukukirja niin Vehviläisten kuin Suihkostenkin suvusta. Hän työstää parhaillaan Vehviläisten sukuhaaroja julkaistavaan muotoon. Se osa, joka viime vuonna julkaistiin, kirjoitetaan myös uuteen muotoon. Nykyinen laki yksityisyyden suojasta merkitsee Joukon kannalta sitä, että hän jättää 1900-luvun tiedot julkaisuistaan pois.

Sukututkimus on antanut paljon

Jouko Suihkonen on tyytyväinen harrastukseensa. Se on perehdyttänyt hänet sekä isän että äidin sukuun ja moniin sukulaisiin, joita ei muuten olisi koskaan tavannut. Se on antanut arvokkaita ystävyyssuhteita. Myös oma yleisen historian tuntemus on lisääntynyt merkittävästi.

Joukon valokuvastossa on paljon valokuvia myös matkoilta eksoottisiin kohteisiin. Oheinen kuva on näyte Kaukoitään suuntautuneen matkan kuva sadosta. Joukon taustalla kohoaa Taj Mahal-mausoleumi Agrassa, Intiassa.

Tuusulassa elokuussa 2016

Risto Vehviläinen