Vehviläisten sukuseuran syntyvaiheet

Oikeastaan voimme kiittää oman sukuseuramme syntymästä Jalkasten sukuseuraa. Hillevi Jalkanen, os. Vehviläinen oli näet useita kertoja ollut miehensä mukana Jalkasten sukuseuran tilaisuuksissa ja todennut kuinka mukavaa siellä oli. Hänelle tuli ajatus, että myös Vehviläisten olisi saatava oma seura.

Hillevi ja Esko Jalkanen Jylängin maisemissa lokakuussa 2013

Hautausmaakierros aloittaa

Idea lähti toteutumaan siten, että ensimmäiseksi Hillevi kutsui suvun jäseniä hautausmaakierrokselle. Hän sai idean toteuttamisessa hyvää tukea Suonenjoki-seuran puheenjohtajalta, Anneli Koposelta. Kierroksella Hillevi kertoi tietojaan suvun vaiheista ja esitteli monia edesmenneitä suvun jäseniä kierrettäessä heidän haudoillaan. Väkeä tilaisuudessa oli peräti noin 60 henkeä.

Tutkijat esiin

Professori Olli Vehviläinen kuuli tilaisuudesta ja otti Hilleviin yhteyttä. Hän tuli jopa käymään Polvijärvellä sukuasioista puhumassa. Olli oli näet päättänyt selvittää Lukkariniemeltä lähteneen sukunsa historiaa omia lapsiaan varten. Hänelle asia soveltui hyvin, sillä hän oli historian professori Tampereen yliopistossa. Olli taas oli tutustunut Jouko Suihkoseen Tampereen kirjastossa, jossa molemmat sattuivat olemaan samanaikaisesti etsimässä tietoja Vehviläisten suvusta. Jouko, jonka äiti on sukujaan Vehviläinen, on aktiivinen, Tampereella asuva sukututkimuksen harrastaja. Hän on tutkinut sekä Suihkosten että Vehviläisten sukua.

Suku koolle Vehvilän koululle vuonna 2000

Niinpä oli ymmärrettävää, että sukuasian edistäminen sai lisää vauhtia näiden tapahtumien jälkeen. Seuraavaksi Hillevi kutsui koolle sukulaiset Vehvilän koululle ja pyysi Ollin ja Joukon mukaan kertomaan sukutiedoistaan. Tilaisuus sai sukulaiset joukolla mukaan. Koulun yläluokka oli tupaten täynnä ja kiinnostavaa asiaa oli paljon tarjolla. Suonenjoelle Karjalasta vuonna 1972 muuttaneen Lauri Vehviläisen jälkeläiset kuulivat paljon tarkkaa tietoa omista esi-isistään.

Muistolaatta Laurille

Kokoontumisen jälkeen Hillevi nykäisi minua hihasta ja ehdotti, että ryhtyisin puuhaamaan muistolaattaa Lauri Vehviläiselle. Samalla oli puhetta myös mahdollisen sukuseuran perustamisesta. Kokosin lähinnä kylän nuorista isännistä ryhmän, joka ryhtyi pohtimaan asiaa. Ryhmään kuuluivat Jari, Pekka, Risto ja Seppo Vehviläinen sekä Juha Varis. Ryhmä aloitti työnsä vuoden 2001 alussa.

Suunnittelimme ja tilasimme laatan sekä hoidimme sen asentamisen paikoilleen. Laatta asennettiin Juhan Variksen maalle, Huutoniemen tien varteen. Sillä paikalla on ollut talo ja se oli yksi vaihtoehto niistä, joiden arveltiin olleen muuttaneen Laurin talo. Laatan teksti muotoiltiin kuitenkin niin, että se kelpaisi, vaikka laatta kivineen siirrettäisiin joskus toiseen paikkaan Vehvilässä. Teksti kuuluu:

Karjalasta muuttanut Lauri Vehviläinen asettui perheineen asumaan tänne v. 1572. Vähitellen suku asutti lähitienoot ja levisi myös muualle Savoon Laurin jälkeläiset 2001

Ryhmä valmisteli myös sukuseuran perustamista. Niinpä laatan kustannusten keräyksen yhteydessä kerättiin myös ilmoittautumisia ja liittymismaksuja tulevaan sukuseuraan. Lisäksi etsittiin ensimmäisen hallituksen jäsenet. Muistolaatta paljastettiin 23.9.2001. Samassa yhteydessä pidettiin sukutilaisuus, jossa kerrottiin sukuseuran olevan perusteilla ja että hallitukseen on tulossa seuraavat henkilöt:

Hannu Vehviläinen, josta tuli ensimmäinen puheenjohtaja, Jouko Suihkonen, Juhani Koskinen, Anna-Liisa Siikanen, josta tuli ensimmäinen sihteeri, Antero Vehviläinen ja Arto Vehviläinen. 

Sukuseura perustetaan 3.9.2002

Sukuseura perustettiin ja ensimmäinen varsinainen sukukokous pidettiin Vehvilän koululla 28.6.2002.

Lokakuu 2013/ Risto Vehviläinen