Anna sukulaisellesi sukuseuran jäsenyys joululahjaksi

A I N E E T O N T A J A Y L L Ä T T Ä V Ä Ä

L A H J A K S I
V E H V I L Ä I S T E N
S U K U S E U R A N
J Ä S E N Y Y S

Osta itsellesi tai sukulaisellesi matka
suvun juuriin ja seikkailuihin.
Aineeton ja sitäkin arvokkaampi lahja.
Voit maksaa yhden vuoden jäsenmaksun
tai ostaa ainaisjäsenyyden.
Vuosimaksu: 25€
Ainaisjäsenyys: 200€
Osto tapahtuu ottamalla yhteyttä
Harri Silkosuohon:
harri.silkosuo@gmail.com
0400 494869

 

Joululahjaksi sukuseuran jäsenyys2022