Vehviläisten sukuseura ry

Vehviläisten Sukuseura ry:n perustivat Karjalasta Suonenjoelle 1500-luvun lopulla muuttaneiden Vehviläisten jälkeläiset. Nyt seuran toimintaan on liittynyt suvun Karjalaan jääneen haaran edustajia.

Niinpä seura haluaa koota kaikki sukujuuristaan kiinnostuneet Vehviläiset mukaan toimintaan.

Seuran tarkoituksena on tutkia suvun historiaa, selvittää sukupuuta, koota perinneaineistoa suvun elämästä sekä tutustuttaa suvun jäseniä juuriinsa ja toisiinsa.

Suvun kotisivut ovat tärkein keino tiedon tallentamisessa ja välittämisessä. Niitä päivitetään sitä mukaa, kun uutta aineistoa saadaan kerätyksi. Vuonna 2010 alkaneilla säännöllisillä aineiston julkaisemisilla uskomme saaneemme sivuille hyvän näytteen siitä, mihin toiminnalla pyritään.